Kontaktní zateplovací systémy fasád

 

Kontaktní zateplovací systém je způsob zateplení, kdy je tepelný izolant napevno (kontaktně) nalepen lepící hmotou na podklad (zdivo). Izolace je dále zakotvena přímo do zdiva talířovými hmoždinkami, které zajistí 100% funkční spojení a stabilitu celého systému.

Nejčastěji používané izolanty pro kontaktní zateplení fasád jsou bílý fasádní polystyren EPS 70 f, šedý fasádní polystyren Styrotherm plus70, minerální fasádní vata a další.

Použitím kontaktního systému docílíte celistvého zateplení celého obvodového pláště budovy bez tepelných mostů.

Kontaktní systém zateplení kompletně eliminuje vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a zdivem. Na izolační materiál musí být nejméně ze 40% nanesena lepící hmota, tak aby nemohl vzduch volně proudit mezi izolací a zdivem.

Použitím kontaktního zateplení zajistíte 100% ochranu zdiva před povětrnostními vlivy. Zateplené zdivo si udržuje svou stabilní teplotu blížící se teplotě vzduchu uvnitř domu. 

Kontaktní zateplovací systém dodá Vašemu domu nový vzhled a plně funkční ochranu.

Hlavní výhody.:

  • dobré tepelně izolační vlastnosti
  • eliminace tepelných mostů
  • zlepšení akumulační schopnosti stěn
  • menší tloušťka souvrství zateplovacího systému (v porovnání s bezkontaktními systémy)
  • zachování původního rázu fasády (povrch tvoří omítka)
  • snadná údržba a opravitelnost
  • technologicky nenáročné
  • cena (finančně efektivní).