Etický kodex spolupracovníků ZOFI fasády:

1. Zákazník je vždy na prvním místě (jsme loajální, slušní, nasloucháme mu, bez emocí řešíme jeho prosby a výtky, když je zákazník naštvaný je už pozdě, předcházíme ztrátě zákazníkovy důvěry v naše služby a odbornost, snažíme se o takovou práci, aby nás zákazník doporučil dále, všechny problémy řešíme hned, nic neodkládáme)

2. Jsme ochotni podporovat své spolupracovníky

3. Chceme vyhrávat a být v tom, co děláme nejlepší

4. Jsme ochotni nést osobní odpovědnost za všechny naše kroky

5. Nepoužíváme „to nejde“ a raději hledáme řešení

6. Klademe důraz na přednosti našich lidí

7. Jsme spokojení, protože děláme to, co nás baví

8. Pracujeme v týmu, pro tým a cíl firmy

9. Nepodvádíme

10. Máme vůči sobě a zákazníkovi vzájemný respekt

11. Plníme dohodnutá ujednání a časové dohody

12. Jsme výkonní a efektivní

13. Oslavujeme naše úspěchy a vítězství

14. Nedovolujeme, aby problémy osobního charakteru stály v cestě naší práce

15. Každý musí prodávat