VĚTRACÍ PROSTUPY A MŘÍŽKY NA ZATEPLENÉ FASÁDĚ

Nedílnou součástí zateplovacího systému jsou zařízení, která nějakým způsobem prostupují fasádou a plní další funkce, jako jsou například větrací otvory s ventilačními zařízeními. Tyto zařízení vždy prostupují celou tloušťkou systému a proto musí být opravdu maximálně zamezeno průniku vody z povrchu fasády do souvrství zateplovacího systému.

Plastové nebo kovové větrací mřížky musí být vždy pevně spojeny s povrchem fasády a řádně utěsněny trvale pružným tmelem - ideálně přetíratelným polyuretanovým tmelem

Větrací otvory se do izolantu vyřezávají už při lepení izolantu na stěnu. Po celé tloušťce izolantu se následně usadí PVC nebo ALU FLEXI potrubí v požadovaném průměru dle vybrané větrací mřížky. V místech, kde není dolehnutí potrubí k izolantu dostatečně pevné, je potřeba tato místa dodatečně dopěnit montážní pěnou. Následně se větrací potrubí zařízne s finálním povrchem fasády (omítka, obklad) a osadí se větrací mřížka.

 

Tímto způsobem se osazuje jakýkoliv prostup fasádou, včetně ventilátorů. 

Na našich fasádách používáme nejčastěji kvalitní výrobky výrobce HACO.  Kruhové a čtvercové mřížky dodávají v hliníkovém nebo plastovém provedení se zabudovanou síťovinou prosti hmyzu. Velikostí a barevných variant je mnoho.  

 

Vždy je důležité dodržet správnou montáž větracích mřížek. Častou chybou svépomocných fasádníků je, že lepí tyto mřížky pouze silikonem bez použití hmoždinky  a vrutu. Takto nainstalovaná mřížka časem odpadne. V případě vyšší budovy to může znamenat problém a komplikace při opravě - zbytečné náklady navíc. 

 


ZOFI