NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STAČÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA A NÁTĚR, UŠETŘÍŠ.

 

 

 

NA ZATEPLENOU FASÁDU TI STAČÍ OBYČEJNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S FASÁDNÍM NÁTĚREM. NEMUSÍŠ POUŽÍVAT DRAHÉ MODERNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY.

Velmi častá chyba. Na kontaktní zateplovací systém s polystyrenem nebo fasádní vatou rozhodně toto řešení nedoporučujeme. Na finální ochranou vrstvu zateplovacího systému je štuková omítka naprosto nevhodná.  

Řada zákazníků pravě takto řeší finální úpravu. Důvody jsou pochopitelné. Jedním z důvodů je požadavek na co nejhladší povrch fasády s nízkou zrnitostí a samozřejmě nižší cena za materiál. Ano rozdíl mezi pytlem štukové omítky a jedním balením fasádní pastovité omítky je výrazný, ale je důležité rozklíčovat celý proces nanesení štukové omítky a klasické fasádní pastovité omítky. A zde může být kámen úrazu.

Proces vytvoření finální úpravy štukovou omítkou zahrnuje důkladné napenetrování, nanesení štukové omítky, další penetrační nátěr a následně 2 vrstvy probarveného fasádního nátěru. Klasické pastovité fasádní omítky jsou už předem promíchané do daného odstínu a připravené k natažení na fasádu. Stačí tedy napenetrovat podkladní stěrkovací vrstvu a natáhnout omítku.

To znamená o 3 pracovní kroky méně. Méně času = méně peněz. A když ke štukové omítce připočítáte ještě vrstvu penetrace navíc a 2 vrstvy nátěru, je výsledná finanční úspora opravdu malá až žádná. 

Dále je si dobré uvědomit, že štuková omítka je na minerální bázi, a tyto omítky nedokáží po nanesení na fasádu přenést všechny tlaky, tahy a další pohyby kontaktního zateplovacího systému. Následkem toho vznikají viditelné praskliny na povrchu fasády, nejčastěji pak v oblastech oken dveří a dalších detailech. Dále pak v ploše fasády vznikají svislé praskliny. Tyto vady výrazně ovlivňují funkčnost a životnost zateplovacího systému.

Montážní pravidla ETICS předepisují pro certifikované zateplovací systémy minimální zrnitost omítky 1,5 mm. Tuto zrnitost splňují všechny moderní druhy omítek.

V případě, že zákazník požaduje hladší povrchovou úpravu, lze do této 1,5 mm omítky vtlačit další vrstvu jemnější omítky (0,5 mm - 1 mm) a tak docílit téměř hladkého povrchu fasády. Je to sice vykoupeno vyšší cenou, ale za to má zákazník jistotu, že má fasádu provedenou dle předepsaných montážních pravidel ETICS.

Doporučení závěrem: Na finální povrchovou úpravu kontaktního zateplení není štuková omítka vhodná, a proto vždy vybírejte z materiálů, které jsou systémově určené pro toto použití.

 

Roman Studený