Zateplení fasády bytového domu - cena

ZOFI fasády se specializují na zateplení fasád zděných nebo panelových bytových domů. Ročně naše stavební společnost ZOFI fasády s.r.o. realizuje tisíce m2 zakázek zateplení fasád a kompletních zateplení staveb bytových domů a to včetně projekčních prací s možností vyřízení dotace na zateplení fasády, střechy, otvorových prvků a dalších konstrukcí bytového domu.

Od roku 2006 jsme zateplili přes 40 staveb starých zděných a panelových bytových domů a novostaveb bytových domů. Zejména se specializujeme na malé a středně veliké stavby bytových domů v SVJ vlastnictví.

Naše zkušenosti z praxe jsou obrovské a upřímně řečeno neexistuje stavební detail na zateplené fasádě bytovky, který bychom ještě neřešily a úspěšně technicky nevyřešily. Vždy se snažíme najít jen funkční řešení.

ZOFI fasády mají zpracovány všechny tyto konstrukční detaily s fotodokumentací a popisy skladeb v speciálním manuálu ZOFI fasády - DETAILY ZATEPLENÍ FASÁD.

Manuál zaručuje stejnou kvalitu a provedení detailů zateplení fasády na všech našich zakázkách. Je vložen na každé naší stavbě u stavebního deníku, tak aby se naši pracovníci a investor se stavebním dozorem mohli přesvědčit, že práce jsou realizovány, jak mají a nedochází k odklonu od námi deklarované 100% kvality provedení a následné plné funkčnosti fasády. Detaily nám slouží i k zaškolování nových fasádníků izolatérů.

 

Jak naše realizace zateplení fasády bytového domu vypadá v praxi?

Naše firma realizuje všechny stavební zakázky řádně a v souladu s legislativou ČR.
Na každou stavbu je podepsána řádná smlouva o dílo, kde jsou stanoveny všechny důležité body realizace díla, platební podmínky, termíny, záruky a další ujednání. Vždy se snažíme o oboustrannou výhodnost smlouvy.

Každou stavbu řídí odborný fasádní technik – mistr, který dohlíží na zařízení staveniště (oplocení stavby, mobilní WC, zakrytí komunikačních ploch před zašpiněním, BOZP banner na lešení, stavba lešení se zasíťováním a vyvěšením reklamních bannerů ZOFI fasády)

Stavení mistr si převezme v dohodnutém termínu staveniště daného bytového domu a po dohodě s investorem se postará o dovoz a složení fasádních materiálů na předem určeném místě. 

Stanoví se i místo na shromažďování stavebního odpadu. Stavba je každý den večer uklízena po skončení prací našich fasádníků. Odpad uklízíme do PVC pytlů, ty průběžně ze stavby odvážíme. U větších zakázek je na stavbě přistaven kontejner na odpad.


Snažíme se, aby život obyvatel bytového domu nebyl po dobu našich prací nijak výrazně omezován. Stavební zateplovací práce proto málo kdy provádíme na celé stavbě a ploše fasády naráz. Většinou lešení postavíme na 2 strany domu a po jejich zhotovení postupujeme na další strany domu.

Před nástupem na stavební zateplovací práce si mistr převezme staveniště a založí stavební deník pro každodenní záznamy prací, počasí a teplot. Stanoví se kontrolní dny prováděných prací.
Všechny detaily, problémy, změny, více a méně práce se řeší průběžně a hned se daný problém vždy musí vyřešit ke spokojenosti zákazníka a plné funkčnosti fasády.

Na každé naší stavbě zateplení fasády bytovky pracuje proškolená partie našich osvědčených fasádníků izolatérů v počtu 4-6 pracovníci u větších bytových domů 6-10 fasádníků. Ti nesou plnou zodpovědnost za 100% provedení prací a svěřený materiál.

Stavení technik mistr kontroluje a podrobně fotí každý úsek provedených prací. Fotky jsou ukládány na náš CLOUD a zpřístupněny investorovi a stavebnímu dozoru k nahlížení a kontrole.

 

Stěžejními body kontrol stavebních prací zateplené fasády bytovky jsou:

 • kontrola soudržnosti a únosnosti podkladu s následným opatřením    
 • zalepení všech otvorových prvků na fasádě před poškozením
 • založení izolantu na zateplení soklu a fasády
 • nalepení tepelné izolace a její rovinatost s dokonalým zaplněním spár mezi izolanty speciální PUR pěnou Ceresit Whitec
 • kotvení tepelné izolace (provádíme pouze závrtnou montáž nebo zápustnou montáž s krycí izolační zátkou). Provedení výtažné zkoušky na vybraný kotevní prvek
 • osazení rohových a dalších fasádních profilů s diagonálním ztužením kolem otvorů
 • zapravení izolace kolem kastlíků předokenních žaluzií a rolet
 • provedení armovací vrstvy, rovinatost a tl. armovací vrstvy
 • osazení parapetních prvků a jiných klempířských prvků oplechování spojené s fasádou
 • osazení prostupů, větracích a elektroinstalačních prvků
 • osazení kotevních prvků na markýzy
 • penetrace pod omítku
 • natažení fasádní probarvené omítky, její začištění a napojení více odstínů
 • osazení klempířských prvků (svody)
 • osazení hromosvodu
 • celková komplexní kontrola provedených prací hotové fasády s výsledným dojmem a detailem

 

Po celou dobu provádění zateplovacích a jiných stavebních prací na bytovce je investor informován o průběhu prováděných prací a mistr zapisuje změny do stavebního deníku a soupisu provedených prací, kde informuje zákazníka o změnách rozpočtu a více nebo méně pracech. Ty jsou pak poslány k odsouhlasení investorovi.

Hotové stavební dílo se zákazníkovi předá na základě předávacího protokolu.
Po předání hotového díla je zákazníkovi předložen referenční list k vyplnění, kde zodpoví pár otázek ohledně průběhu prací a jeho spokojenosti s pracovníky a techniky ZOFI fasády.

Jako poděkování zákazníkovi za jeho důvěru v naše služby vytiskneme rodný list fasády a předáme jej zákazníkovi s malou pozorností.

Vaše spokojenost a neustálá informovanost v průběhu stavby je pro nás na prvním místě.

 

Rozpočet a celková cena zateplení rodinného domu

Důležitým momentem našeho vztahu se zákazníky je jeho důvěra a jeho odeslání poptávky zateplení fasády naší firmě.
Na základě vyplněného poptávkového formuláře a zaslání důležitých podkladů, které pro tvorbu nabídky potřebujeme, se s Vámi následně spojí náš obchodní fasádní technik, který nabídku nejpozději do 14dnů vyhotoví. Pokud je nutná prohlídka stavby, náš technik si sjedná schůzku, kde si doplní všechna důležitá data, která jsou potřebná pro vyhotovení kompletní nabídky. Případně poprosíme zástupce bytového domu o zaslání projektové dokumentace s výkazem výměr.

U nás se konečná cena zateplení fasády bytového domu a jiných stavebních nebo izolačních prací řídí podrobným a přehledným stavebním rozpočtem.

Nevytváříme cenové nabídky zateplení fasád pouze položkou s cenou za m2.

Jak je tedy naše cena zateplení domu tvořena?

U nás vždy musíte vědět, za co platíte. Náš rozpočet zateplení fasády tedy obsahuje:

 • lešení
 • přípravu staveniště, mobilní WC, dopravy a přesuny hmot
 • přípravu podkladu pro fasádnické práce
 • položkový rozpočet zateplení fasády (plochy stěn, ostění, parapetů, podbití, nezateplené plochy fasády, římsy, markýzy, soklové části a další, všechny použité fasádní profily a prvky)
 • klempířské práce
 • osazení všech prostupů a instalací na fasádě, větrací otvory a mřížky
 • hromosvod
 • kotvení prvků do fasády - pergoly, markýzy, atd...
 • další nutné práce, které souvisejí s dokončením úplného díla zateplení fasády

 

Součástí naší služby zákazníkům, která je zdarma a souvisí s naší cenovou nabídkou zateplení Vašeho bytového domu je:

 • zaměření stavby a konzultace s výběrem vhodných materiálů a zateplovacího systému
 • projekční konzultace
 • konzultace týkající se dotační politiky Nová zelená úsporám, IROP, Panel, další aktuální dotační programy
 • poskytnutí publikace 10důvodů, 10rad, 10mýtů k zateplení fasády Vašeho domu
 • účast na schůzích SVJ bytového domu se zodpovězením všech dotazů týkajících se záměru bytový dům dobře zateplit
 • vypracování podrobné cenové nabídky s komentáři
 • energetický výpočet a výpočet na bilanci vodních par k navrženému zateplovacímu systému pro daný typ a tloušťku stěny, nebo další zateplované konstrukce
 • email a telefonická podpora našeho technika
 • návštěva našeho fasádního centra s další konzultací a představením fasádních systémů, vzorkovny omítek a barev, vzorkovny parapetů a vůbec všech materiálů týkajících se Vaší fasády
 • náhled do naší galerie referenčních staveb a grafických návrhů fasád na našem webu
 • zaslání návrhu smlouvy

Po podpisu smlouvy a stanovení termínu realizace máte v ceně naší služby a dodávky kompletního zhotovení fasády na Vašem bytovém domě:

 • 3 varianty barevného ztvárnění fasády - Grafické návrhy
 • 3 fyzické vzorky vybraných typů omítek a jejich barev
 • plnou podporu fasádního technika v průběhu stavby
 • knihy ZOFI fasády: Technické detaily fasád, Technologický postup montáže vybraného zateplovacího systému, Péče a údržba o zateplené fasády
 • přístup do galerie fotek z průběhu prací na Vaší stavbě
 • záruční a pozáruční servis naší firmy

 

Kvalitní zateplení fasády bytového domu se zárukou a servisem není o ceně za m2, o nízké ceně a úsporách na materiálu. Správně provedené dílo zateplení fasády je výsledkem perfektní přípravy, systémové práce, udržování pořádku na staveništi, použitím vhodných materiálů, soustavné komunikaci s investorem a o perfektním přístupu technika a práci pracovníků, kteří dílo provádějí.
To vše musí být s ohledem na povětrnostní podmínky provedeno v dohodnutém termínu. 

Nikdo nechce, aby se bytový dům zateploval chaoticky, neodborně a dlouhou dobu bez očekávaného výsledku. U nás se pracovníci na stavbách nestřídají. Investorovi je představena montážní parta fasádníků, která má na starosti provedení fasády od A-Z.

Rádi se Vám budeme věnovat a připravíme nabídku s celkovou cenou zateplení fasády Vašeho zděného nebo panelového bytového domu. 

Roman Studený, majitel ZOFI fasády